Colofon

Webredactie en verantwoording

Harry Eskes - Elda PR communicatieregie

Website ontwikkeling, technisch ontwerp en onderhoud

Nico Bouwman - 1-2-appletree webdesign

Fotografie

o.a. Anke Bot - Anke Bot Fotografie, Elda PR communicatieregie

Vragen

Voor vragen over de website van Car2Business: Zie de contactpagina.

Copyright

Car2Business sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.  

Amega
Carel Wust Classicslogo 250px
ELDA PR
De Kreek Transport
1-2-appletree
FullTank
RAD Dordrecht
Wieltaxaties
Chocolade Atelier
Van Leeuwen