Colofon

Webredactie

Harry Eskes - Elda PR communicatieregie

Grafisch ontwerp

Astrid Honcoop - Honc Design

Website ontwikkeling

Nico Bouwman - 1-2-appletree webdesign

Fotografie

Anke Bot - Anke Bot Fotografie

Vragen

Voor vragen over de website van Car2Business: Zie de contact pagina.

Copyright

Car2Business sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.  

ELDA PR
De Kreek Transport
Auto Wüst
Ad Janssen
Bardahl
Amega
Honc Design
Anke Bot
1-2-appletree